EPOMAC Epoksi Dolgu Macunu


Genel Bilgiler                                                                      ,                                                                                                                                                      EPOMAC Dolgu Macunu, iki bileşenli, epoksi bazlı, ortam sıcaklığında reaksiyon veren , çökme yapmayan, kürleşme sonrasında, kimyasallara ve atmosferik etkilere ve deniz suyuna karşı yüksek direnç gösteren, genel amaçlı bir dolgu ve yapıştırma macunudur. Kalın uygulamalarda sıkıntısız kullanılabilr. Karıştırlması ve sürülmesi oldukça kolaydır.

Kimyasal Bileşimi                                                                                                                                                                                                                            A bileşeni, bisfeno-A diglisidil eter, C12–C14 alkil glisidil eter, katkı kimyasalları ve dolguların kombinasyonudur.                                                                         B bileşeni ise sikloalifatik amin, katkı kimyasalları ve dolgulardan oluşmuştur.

Özellikleri                                                                                                                                                                                                                                    Fiziki Görünümü   :  A bileşeni beyaz macun, B bileşeni ise açık mavi macun görünümündedir,                                                                                             Özgül Ağırlığı         :  A bileşeni 1,50  ;  B bileşeni 0,75                                                                                                                                                                 Parlama Noktası    :  >180  0C                                                                                                                                                                                                      Parlaklık                  :  Yarı mat

Kullanım Alanları                                                                                                                                                                                                                        Genel amaçlı bir dolgu macunu olmakla birlikte, genellikle marin sektöründe armuz aralarını doldurmada, yüzey kusurlarını onarmada ve fiber teknelerrde geçişme problemlerini bertaraf etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Yüzey Hazırllığı                                                                                                                                                                                                                                  Epoksi astar üzerine veya yağdan, kirden, nem, gevşek tabaka ve parçalardan arındırılmış olmalıdır. ve 60-80 grit zımpara ile aşındırılmış macun üzerine uygulanabilir. Macun katmanlarının birbirine daha sağlam tutunması için, müteakip uygulamaya geçmeden önce, bir önceki uygulama zımparalanmalıdır.

Kullanım Şekli                                                                                                                                                                                                                                1.) Karıştırma tablası ve kullanılacak tüm ekipmanlar temiz ve kuru olmallıdır.                                                                                                                             2.) Karışımı, jelleşme süresi içinde bitirebileceğiniz miktarlarde ayarlayınız ve inceltmeden kullanınız.                                                                                             3.) A ile B’yi, eşit hacimlerde karıştırma tablasına alınız. Tam homojen bir görüntü yakalayıncaya kadar karıştırıp, önceden hazırlanmış yüzeylere, uygun ekipmanlarla uygulayınız.                                                                                                                                                                                                                 4.) Ardışık katmanlarda, daha iyi yapışma için, katmanlar arasında zımparalama yapılmalıdır.

Ambalaj Şekli                                                                                                                                                                                                                                    30 Kg / Set, 6 Kg / Set ve 1,5 Kg / Set şeklinde mevcuttur.

Reaksiyon Süreleri                                                                                                                                                                                                                    Jelleşme       : Ortam sıcaklığına bağlı olarak  2-4 saat,                                                                                                                                                              Kuruma         : Ortam sıcaklığına bağlı olarak 24-48 saat.                                                                                                                                                                 Tam kuruma : 7 gün.

 

Sarfiyat                                                                                                                                                                                                                                Uygulama kalınlığına bağlı olarak değişir.

Depolama ve Stok Ömrü                                                                                                                                                                                                                  5°C - 25 °C arası sıcaklıkta,serin ve kuru mekanda, ağzı sıkı kapalı olarak stoklanması halinde 12 aydır.

Temizlik                                                                                                                                                                                                                             İstenmeyen bulaşmaların ve ekipmanların temizliği için, aseton, selülozik tiner veya ikisinin karışımı ile ıslatılmış bez kullanılabilir.

Uyarı                                                                                                                                                                                                                                                 *) Güvenlikle ile ilgili ayrıntıl bilgi için, "Güvenlik Bilgi Formu" nu inceleyiniz.                                                                                                                                  *) 5° C altında kullanılması halinde, kürleşme süresi 2 katına kadar çıkabilir.                                                                                                                                  *) Koruyucu giysi ve ekipman kullanınız ve havadar yerde çalışınız.