Do-Fix Tutkal (Evye Tutkalı)


ÖZELLİKLERİ:

DO-FIX, her tür suni ve doğal taşların, metal ve ahşap aksamların yapıştırılması ve onarılmasında kullanılan iki bileşenli, poliüretan reçine esaslı, güçlü bir yapıştırıcıdır. Mermer sektöründe, özellikle “Evye Tutkalı” olarak bilinmektedir.
 

UYGULAMA ŞEKLİ:

*)Uygulanacak yüzeyler ve kullanılacak aletler, temiz ve kuru olmalıdır. 
*)Yeter miktarda macunu , temiz bir spatül ile alınız.
*)Üzerine, ağırlıkça 1/5’i  kadar dondurucu (koyu renkli) ekleyiniz 
*)Tam homojen bir görünüm elde edinceye kadar –bir spatül ile ezerek- karıştırınız. Yapıştırılacak yüzeylere uygulayıp
   sıkıştırınız. 
*)Üzerinde çalışma süresi 5-7 dakika, donma süresi hava şartlarına bağlı olarak 30-40 dakika olup bu aşamadan sonra 
   taşınmaya mani hali yoktur. 
*)Nihai  sertliğini ise 48 saatte alır.
Dikk. : 1) Dondurucu, macun kıvamındaki ana malzemeye yetecek kadar düzenlenmiştir. Yani macun bittiğinde  
                 dondurucusu da bitmiş olmalıdır.
             2) Hardener ile karıştırılmış malzemeyi tekrar kutusuna koymayınız.

 

UYGULAMA VIDEOSU:

 

AMBALAJ ŞEKLİ :

0,7 ve 15 Kg’lık setler halinde mevcuttur.
 

EVYE YAPIŞTIRMADA  DO-FIX’ İN AVANTAJLARI :

Evyelerin, mutfak tezgahlarına alttan yapıştırılmasında,  polyester ve bazen polyester macun kullanmaktadırlar. Polyester  bazlı yapıştırıcılar , başlangıçta çok iyi tutar, ancak daha sonra çatlar, su sızdırır ve bırakır. Sırf bu nedenle, mermer atölyeleri, müşterilerinin en az % 30-35’ni suni mermercilere kaptırmıştır. 
 

DO-FIX İLE POLYESTERİ MUKAYESE EDERSEK :

1.)Polyester, sıcak soğuk farklarında genleşme – büzülmeyi sıkı yapısı nedeniyle tolere edemez ve zamanla kendiliğinden mermerden ayrılır. Bu nedenle özellikle mevsimlik kullanılan evlerde sıcak soğuk farkının fazlalığı dolayısıyla evye düşmesi olayı çok daha yaygındır.
DO-FIX ise, genleşme – büzülmeyi hem çok daha küçük oranlarda yaşar, hem de olayı, uygun yapısı sayesinde bünyesinde tutar ve  -40 ile +180 derece arasında hiçbir şeyden etkilenmez, malzemeyi asla bırakmaz.
2.)Polyesterde atma kopma su sızdırmanın önüne geçmek için çivi atma, kama atma, çapraz yarma, silikon uygulama gibi ekstra önlemler gerekmektedir. Bu da zaten zor olan polyester ile çalışmayı daha da zorlaştırmakta ve buna rağmen çözüm de  olamamaktadır. 
 DO-FIX ile çalışmalarda hiç bir extra önleme gerek olmayıp çalışılması çok daha kolaydır.
3.)Polyester ile çalışmada evye yeri güvenlik kaygısı ile 1 cm. kadar çökertilmekte ve bu da mermeri 
zayıflatmaktadır.
DO-FIX ile çalışırken çökertme işlemi sadece evye yerini belirlemek  adına 2-3 milimetre yeterlidir. 
4.)18 kg’lık tenekeler halinde alınan polyesterin, işlerin yoğun olamadığı işletmelerde kısmen kullanılıp kısmen de miyadını doldurup donduğu malumdur. 
     DO-FIX, iki evyelik ambalajlarda sunulmakta olup, donma  bozulma problemi de yoktur.
5.)Daha önce polyester veya akemi ile yapıştırılmış olan evyelerin düşmesi halinde tamirine uygun güvenilir tek alternatif DO-FIX’tir. 
6.)Polyesterin rahatsız edici kokusuna karşılık, DO-FIX hemen hemen hiç kokmaz.
7.)En önemli fark olarak, DO-FIX, polyestere göre çok daha güçlü bir yapıştırıcıdır.
 

 EVYE YAPIŞTIRMA TALİMATI :

1.)Yapıştırılacak yüzeyler ve kullanılacak aletler temiz ve kuru olmalıdır.
2.)Teneke kutudaki macunun yarısını mermerin üzerine alınız.
3.)Dondurucu şişelerinden herhangi birini macunun üzerine karıştıra karıştıra tamamen   
      boşaltınız.
4.)Tam homojen karıştırılmış olan malzeme ile krom, mermer ya da granit evyenizi 
yapıştırıp, montaj için 30-40 dakika bekleyiniz.
 
Not: 1- Malzemenin nihai sertliğini kazanma reaksiyonu 48 saat sürer.
        2- Temizlik için malzeme kurumadan önce kuru bez yeterlidir. Selülozik tiner veya aseton da kullanılabilir.