Vizyon, Misyon, Değerler

Vizyon, Misyon, Değerler

Misyonumuz 

    Teknik olarak üstün ve uluslararası rekabet gücü olan yüzey işlem ürünlerinin araştırma ve geliştirilmesine odaklanmak. 


Vizyonumuz 

    Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile, ülke kalkınmasına, üretilmeyeni üreterek katkıda bulunmak, çokuluslu firmalarla rekabet eden büyük bir kurum yaratmak.